Na przestrzeni dziejów Poznań był jednym z pierwszych ośrodków miejskich w Polsce, w którym powstawały biblioteki i księgarnie. Wybitnie przyczyniło się to do rozwoju czytelnictwa, a co za tym idzie edukacji.
Pierwszymi skarbnicami wiedzy były biblioteki kościelne, które zaczęły powstawać w średniowieczu; w pierwszej połowie XVI wieku powstała biblioteka rady miejskiej, jedyna biblioteka świecka i jedna z najstarszych tego typu placówek w Polsce. Rozwój oświaty niósł za sobą zainteresowanie słowem pisanym. Książki przywozili absolwenci uniwersytetów, a wkrótce powstały w Poznaniu pierwsze księgarnie.

Obywatele Poznania nie mieli problemu z kupowaniem książek. Na rynek tego miasta trafiały książki zarówno polskie, jak i z zagranicy. Jeszcze przed 1477 rokiem, powstała w Poznaniu pierwsza firma handlująca książkami. Założył ją Piotr z Lubeki, bogaty kupiec, kilkakrotnie wybierany na ławnika.

Poznań, który był ważnym ośrodkiem handlu i przez który przebiegały główne szlaki handlowe, miał zapewniony stały dopływ książek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a poza tym istniały tu dobrze zaopatrzone księgarnie. Najpopularniejszymi pisarzami w Poznaniu byli autorzy starożytni, głównie Cyceron, Platon, Arystoteles oraz pisarze chrześcijańscy: św. Ambroży, św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu. Zaczytywano się także w pismach Erazma z Rotterdamu, Dantego, Niccolo Machiavellego, profesora Akademii Lubrańskiego – Krzysztofa Hegendorfera i Lorenzo Valli. Z polskich autorów najchętniej czytano dzieła Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Szymona Szymonowica, Marcina Kromera, Marcina Bielskiego, Krzysztofa Warszewickiego, Jakuba Góreckiego, Stanisława Hozjusza, Piotra Skargi i Jakuba Wujka. Większość dzieł spotykanych w księgozbiorach poznańskich mieszczan wydana była po łacinie i niemiecku, stosunkowo niewiele było książek po polsku, ale spotykano też książki po włosku, grecku i po hebrajsku.

Obecnie polski rynek księgarski składa się głównie z trzech typów obiektów: male prywatne księgarnie, duże sieciowe księgarnie oraz księgarnie internetowe/wysyłkowe. Według portalu epoznan.pl w Poznaniu funkcjonuje ponad 100 księgarni . Lista ta jest mocno nieaktualna, ponad polowa z wymienionych miejsc już nie istnieje; spośród pozostałych cześć to księgarnie wysyłkowe, czyli raczej wirtualne magazyny, cześć to wielkie ogólnopolskie sieciówki. Nadal jednak na kulturalnej mapie Poznania istnieją male niekomercyjne księgarnie. Pasjonaci – księgarze prowadza swoje male ostoje literatury, które – co należy wyraźnie podkreślić – nie są jedynie małymi biznesami, a ważnymi instytucjami kultury. Kameralna księgarnia to miejsce spotkań nie tylko z książką, ale także z drugim człowiekiem – czytelnikiem, poprzez dyskusje o literaturze nawiązują się szczególne więzi, które często przeradzają się w nieformalne dyskusyjne kluby książki.
Wykwalifikowani księgarze posiadają szeroka wiedzę na temat literatury, mogą na temat książki porozmawiać, polecić konkretna pozycje. To w tych małych miejscach czytelnik najczęściej ma możliwość spotkania twórcy – pisarza, tłumacza, krytyka literackiego czy wydawcy. Kameralne księgarnie również animują wydarzenia wokół książki, oferując szeroki wachlarz warsztatów adresowanych do wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów).

Według badan CBOS księgarnie stacjonarne są miejscami, w których najczęściej przegląda się nowe książki i decyduje o ich zakupie; pomagają w upowszechnianiu czytelnictwa. Księgarze wierzą, ze książka nie jest zwykłym towarem – podzielamy ta opinie. Książka może zmienić życie, a obliczu rosnącego wzrostu liczby Polaków – którzy według badań Biblioteki Narodowej – nie przeczytali w ciągu roku ani jednej książki, należy szczególną opieką otoczyć te miejsca, które na równi z bibliotekami są ostoją czytelnictwa.

Kameralne księgarnie znikają – są wypychane z rynku przez wielkie sieci i supermarkety, które książki traktują jako dodatkowy towar sprzedawany za grosze. Jedna po drugiej male, prowadzone przez pasjonatów księgarnie bankrutują, co jest niepodważalną stratą dla poznańskiej kultury.

“Szlakiem poznańskich księgarni” jest pilotażowym programem, który w założeniu przerodzi się w szeroko zakrojone działania wspierające małe niekomercyjne księgarnie. Celem programu jest umożliwienie księgarzom rozwoju wartościowej, oddolnej działalności kulturalnej; przyciągniecie do nich Poznaniaków, aby mogli przypomnieć sobie o szczególnej roli księgarni w życiu ich rodzinnego miasta.

Do współpracy zaprosiliśmy szereg małych poznańskich kameralnych księgarni. Wspólnie wybraliśmy czerwiec, jako miesiąc księgarskiego święta. Każda z księgarni, która partycypuje w projekcie wymyśliła swój autorski program, programy są różnorakie: jedne mniej, drugie bardziej rozbudowane – cel jest ten sam – zwrócenie uwagi na nasze male lokalne instytucje kultury.

PROGRAM:

I. Ksiegarnia Sklad Kulturalny – Jezyce
ul. Szamarzewskiego 4/6

10.06. – 24.06.2017

10.06 sobota, g.11:00, wiek uczestników 5-10 lat, SPOTKANIE z AUTORKĄ książek dla dzieci, MALINA PRZEŚLUGA

MALINA PRZEŚLUGA, dramatopisarka, bajkopisarka, kulturoznawca,  dramaturg Teatru Animacji w Poznaniu. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Związana głównie z twórczością dla dzieci i młodzieży. Jest autorką książek: Bajka i Majka, Ziuzia, Ziuzia i coś niezwykłego, Ziuzia i dom na głowie, Bajka o włosie Patryku, Bajka o starej babci i molu Zbyszku.

—————————————————————————————————————————

13.06 wtorek, g.10, ROZWESOŁKI NOWE warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci, wiek uczestników 5-11 lat, ELŻBIETA KRYGOWSKA-BUTLEWSKA

Elżbieta Krygowska-Butlewska jest absolwentką Wydziału Grafiki w PWSSP w Poznaniu. Artystka wielokrotnie nagradzana, ilustratorka książek dla dzieci, właścicielka wydawnictwa Mila, uroczego psa i prześlicznego kota o imieniu Mufi.

Artystka zilustrowała książki poetyckie m.in. Emilii Waśniowskiej, Joanny Papuzińskiej, Zofii Beszczyńskiej.

Stworzyła i zilustrowała, serię książek Perełki Mili do wybitnych tekstów W.Chotomskiej, J.Papuzińskiej, J.Kulmowej, Z.Beszczyńskiej, L.Bardijewskiej.

—————————————————————————————————————————

13.06 wtorek, g.18, spotkanie autorskie, gość: AGNIESZKA KALUGA, prowadząca spotkanie: ANNA WERONIKA BRZEZIŃSKA

AGNIESZKA KALUGA – autorka książki ZORKOWNIA, która w konkursie Blog Roku 2011 zdobyła miano Najlepszego Bloga Literackiego, otrzymała Wyróżnienie Główne od jurorów oraz została Blogiem Blogerów. Autorka książki dla dzieci „ChoroWitek”. Agnieszka Kaluga od siedmiu lat jest wolontariuszką w Hospicjum Palium. Założycielka organizacji rodziców po stracie oraz rodziców dzieci chorych DLACZEGO

ANNA WERONIKA BRZEZIŃSKA – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

—————————————————————————————————————————

21.06 środa, g.18, POETYCKIE SŁOWOBRANIE. Poznańscy Poeci: EMILIA WAŚNIOWSKA i JÓZEF RATAJCZAK.

Podczas spotkania przybliżymy Państwu z radością twórczość wyjątkowych poetki i poety.

Będziemy czytać i wspominać ludzi wyjątkowych związanych z Poznaniem.

EMILIA WAŚNIOWSKA. W 1977 filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Swoją lirykę publikowała początkowo m.in. na łamach Tygodnika Powszechnego, Tygodnika Kulturalnego i Życia Literackiego. Zadebiutowała arkuszem poetyckim Przychylić ziemi. Pracowała w dawniejszym poznańskim Pałacu Kultury (obecnie jest to Centrum Kultury Zamek), w Ogólnopolskim Ośrodku Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, w Liceum Sióstr Urszulanek i w różnych

szkołach podstawowych. Od 1992 była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 34 na os. Bolesława Śmiałego. Przez kilka lat, jako Radiowa Sowa prowadziła audycję dla dzieci w Radiu Merkury Poznań.

W szkole podstawowej nr 34 w Poznaniu oddała całe swoje serce. Prowadziła oryginalne akcje popularyzujące czytelnictwo i rozwijające zainteresowanie książką, zachęcające dzieci i młodzież do samodzielnych prób twórczych. Dzięki niej osiedlowa podstawówka moloch stała się miejscem częstych odwiedzin wybitnych współczesnych pisarzy, których Emilia Waśniowska pozyskała dla realizacji zadania rozczytywania dzieci. Inicjowała liczne konkursy literackie, upowszechniała

kulturę czytelniczą, jednocześnie kładąc duży nacisk na edukację estetyczną z jej inicjatywy zorganizowano ekspozycję Fiknijmy koziołka (kolekcja koziołków wykonanych przez artystów plastyków), prezentowaną następnie w całym kraju. Była autorką ponad stu tekstów piosenek śpiewanych przez zespoły dziecięce, zaś jej wiersze znajdują się w podręcznikach szkolnych, alamanachach, antologiach i czasopismach.

Zmarła po długiej i i ciężkiej chorobie. Pochowano ją na cmentarzu przy ul. Lutyckiej.

Biografia poetki jest bardzo bogata m.in. Beskidzkie obrazki, Kiedy słychać ptaki, Oswajam strach, Pokochać Babę Jagę, Wesołe miasteczko, Nie obrażam się na Boga, Imię to nie fraszka,Pamiątki Babuni

JÓZEF RATAJCZAK. Poeta, prozaik i eseista, autor wielu utworów literackich dla dzieci i młodzieży. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1982 roku otrzymał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należał do założycieli grupy „Wierzbak” (1956).

Pracował jako kierownik artystyczny klubu „Od Nowa” (1958 – 1962), kierownik literacki Teatru „Marcinek” i Teatru Polskiego oraz redaktor radio i telewizji polskiej.

Współpracował z wieloma pismami „Nurt”, „Arkusz”, „Teatr” oraz „Gazeta Wyborcza” i inne.

Dorobek literacki poety jest bardzo obfity. Twórczość Józefa Ratajczaka była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana.

Otrzymał m.in.: Nagrodę Młodych Miasta Poznania (1960), Nagrodę im. S. Piętaka (1971), Nagrodę im. J. Kasprowicza (1976), Nagrodę im. W. Reymonta (1985).

—————————————————————————————

24.06.17 sobota, g.11:00, DRZEWO -gimnastyka wyobraźni, warsztaty literacko plastyczne dla dzieci, wiek uczestników: 5-10 lat

prowadząca warsztaty: KATARZYNA BAJEROWICZ

Zajęcia poprowadzi Katarzyna Bajerowicz, której ilustracje możemy zobaczyć m.ni. w książkach z serii: Opowiem Ci Mamo, Co robią mrówki? Co robią żaby? Skąd się bierze miód? Sekretne życie ptaków, Tajemnice lasu. Rodowita poznanianka, prywatnie mama trzech córek, współlokatorka sędziwego psa i dwóch i pół kota (drugie pół mieszka czasem u sąsiadki), autorka, nieco ostatnio zaniedbanego, bloga

mama3swinek.blogspot.com, majsterklepka, niezła kucharka i rekordowa bałaganiara. Przez kilkanaście lat pracowała jako grafik, a od jakiegoś czasu zajmuje się ilustracją. Najbardziej lubi akwarele (dla których zdradziła pastele), makaron z sosem pomidorowym i niebieskie buty i kapelusze.

„DRZEWO” – KATARZYNA BAJEROWICZ, ilustratorka książek dla dzieci. „Drzewo” to piękna książka-układanka, autorka łączy w niej humor ze sporą dawką wiedzy, którą przekazuje w sposób najciekawszy z możliwych poprzez wspaniałą zabawę!

 1. Antykwariat im. J.K. Żupańskiego w Poznaniu – Stare Miasto
  ul. Paderewskiego 3/5

  06.06. – 24.06.2017

Cały czerwiec bedzie miesiącem książki dla dzieci – powstanie dedykowany im regał z blisko tysiącem książek, który będzie specjalnie oznakowany elementami z bajek. Do regału już od wejścia poprowadzą specjalne naklejki podłogowe. Poza tym wsrod aktywnosci skierowanych do dzieci:

 1. Dwa spotkania na temat starej książki dla dzieci dzieci – historia druku, ewolucja drukarstwa, książka jako dzieło sztuki
  prowadzenie: Maciej Dominikowski – antykwariusz

06.06.2017 godz. 11:00

08.06.2017 godz. 15:00

 1. Warsztat plastyczny dla dzieci – ilustracja do czytanego wiersza, wiek 4-7 lat, data

24.06.2017 godz. 11.00

Dodatkowo:
1. Każda sobota czerwca bedzie dniem darmowej/wolnej/bez-cennej książki – wystawiamy stand z książkami (każda – ostemplowana specjalną pieczątką), które można zabierać za darmo w dowolnej ilości.

III. Ksiegarnia na Wildzie – Wilda
ul. 28 Czerwca 1956 r. 117

Urodziny Księgarni na Wildzie – 24.06.2017

Ksiegarnia jest obecna na Wildzie od 1997 roku i w tym roku obchodzi 20-te urodziny.
W podziękowaniu dla swoich klientów za wieloletnią znajomość, zostana oni zaproszeni na urodzinowe spotkanie. Czytelnicy spotkaja sie w księgarni, a aby zachecic innych mieszkańców Wildy zostana rozstawione stoły na chodniku przed księgarnią. Dla uatrakcyjnienia spotkania zostana zaproszeni dwaj autorzy książek związanych z Poznaniem – Filip Czekała oraz Mariusz Szymański, z którymi bedzie mozna swobodnie porozmawiać, m.in. o ich tworczosci przy kawie i cieście, tak jak to jest na zwyczajnych urodzinach.

 

 1. Bookowski. Ksiegarnia w Zamku – Stare Miasto
  CK Zamek, Św. Marcin 80/82

Spotkanie autorskie z poznańskim pisarzem Kubą Wojtaszczykiem wokół jego najnowszej książki  „Dlaczego nikt nie wspomina psów z Titanica?” – 02.06.2017

Kuba Wojtaszczyk – pisarz, rocznik ’86, kulturoznawca, absolwent Gender Studies UAM. Lubi absurd, wierzy w Woody’ego Allena. Dla kontrastu interesuje się Shoah. Publikował m.in. w „Lampie”, „Czasie Kultury”, „Wakacie”. „Portret trumienny” to jego debiut literacki.

 1. Ksiegarnia Zemsta – Stare Miasto
  ul. Fredry 5/3a

Urodziny Ksiegarni Zemsta

JEDNOLITA CENA KSIĄŻKI. CZY TO SIĘ OPŁACA? – DYSKUSJA 14.06.2017 godz. 19:30
Jednolita cena książki ma obowiązywać przez rok od czasu jej premiery – taką propozycję składa Polska Izba Książki. Projekt ustawy trafił już do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie odbyły się pierwsze konsultacje. Ustawa ma dobre założenia, nie wiadomo jednak jak będzie wyglądać ich praktyczna realizacja. Uratuje małe księgarnie, a może je pogrąży? Chcemy porozmawiać o tym pomyśle w gronie ekspertów i czytelników.

5 LAT NA PLAKACIE – WERNISAŻ 24.06.2017 godz. 19:30

Informacja jest ważna. Na wystawie „5 LAT NA PLAKACIE” będzie można zobaczyć obszerny wybór z ogromnego dorobku anarchistycznej estetyki, w tym przypadku powiązanej z działalnością kulturalną. Zemsta jest klubo – księgarnią o bardzo charakterystycznej identyfikacji wizualnej. Metafory zderzają się z tu konkretem,  tak jak w książkach autorów, z którymi dyskutujemy.  Wystawa jest jednocześnie zaproszeniem do wspólnego działania i dzielenia się przemyśleniami.
Spotkania beda oscylowac wokół książek Krytyki Politycznej, Książki i Prasy oraz beda organizowane we współpracy z Czasem Kultury, dodatkowo przygotowana zostanie wystawa okladek ksiazkowych.

Patronat nad wydarzeniem objęła inicjatywa Książki Kupuję Kameralnie. To ogólnopolska inicjatywa, której celem jest wyszukiwanie i promowanie małych, kameralnych księgarni z całego kraju. Razem chcemy pokazać, że można kupować książki poza wielkimi sieciami i sprawić, że miłość do książek może być sposobem na życie.